Duyurular

2021 YILI İŞLETME PROJESİ VE AİDATLARLA İLGİLİ DUYURU

2021 YILI İŞLETME PROJESİ VE AİDATLARLA İLGİLİ DUYURU

Sayın Kat Sakinlerimiz,

2018 Yılında göreve geldiğimizden beri faaliyetlerimizle ilgili bir takım şahıslar tarafından karalama faaliyetleri ve yanlış bilgilendirmeler devam etmekte olup 2021 işletme projesi ile ilgili bilgi kirliliği yaratılarak huzursuzluk ortamına sebep verilmektedir. Bu karalama ve yanlış bilgilendirmelere karşı T.Y.Y.K olarak sizlere bilgi vermek ihtiyacı doğmuştur.

  1.  Alınan aidatların yaklaşık %50 si blok bütçesine %50si site yönetimi bütçesine aktarılmaktadır.
  2. Site yönetiminin bütçesinin % 80 ni personel giderleri olarak harcanmaktadır. Bloklarda ise yaklaşık %50 si kadardır. Asgari ücrete devlet %21,5 zam yapmıştır.
  3. 2020 yılında dolar artış oranı yaklaşık % 25 dir. Sitemize aldığımız hizmet ve tadilat tamirat malzemelerinin büyük çoğunluğu dolar üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
  4.  Yazışmalarda emekli maaşlarına %7.8 zam yapıldığı ileri sürülmüşse de, ilk 6 aylık zam göz ardı edilmekte, bu ilk 6 aylık zam da dahil edildiğinde 2020 yılında emekli maaşlarına yıllık enflasyon oranı olan yüzde %14.60 zam yapılmıştır. Kuşkusuz bu zam oranı bizim aidatlara yaptığımız zam oranından azdır. Ancak, avanslara yaptığımız zam oranlarına emekli maaşlarına yapılan zam oranı ölçü olamaz. Site yönetimi olarak zam oranına aldığımız ölçü giderlerimizin ne ölçüde artacağıdır. Enflasyon oranında artırsaydık personel ücretlerini nasıl ödeyecektik? Site yönetimi bir ticarethane değildir. Kar amacı gütmez. Bu nedenle tahmini giderlere göre hesaplanan avansları toplar. Sene sonunda eğer fazla aidat topladıysa bu aidat kat sakinlerine iade edilir. Yıllarca siteyi yöneten eski yönetim aldığı aidatlardan sene sonunda artan miktarını kanuna aykırı olarak kat sakinlerine iade etmemiştir.  
  5. T.Y.Y.K’ nun Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmadan aidatları artıramayacağı şeklinde yanlış ve maksatlı bir paylaşım da mevcuttur. İşletme projesine yapılan itirazlar izin verildiğinde yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacaktır.  Kat mülkiyeti kanununun 37.md.sine göre yönetici işletme projesi hazırlayarak yeni aidatı belirleyebilir. Bunda yasal bir sakınca yoktur. Site gelir gider tabloları ve bilançoları, Toplu Yapı Denetim kurulunun denetiminden sonra siz site sakinleri ile paylaşılacaktır.
  6. Bazı paylaşımlarda eski bahçe personeli davaları nedeniyle aidat miktarlarının arttırıldığı gerçeğe aykırı şekilde ileri sürülmüştür. Ancak bu davalar henüz sonuçlanmamıştır.
  7. Diğer bir yanlış bilgilendirme ise de üniversitelere deprem analiz raporu için başvuru yapılmadığı konusu olup, deprem statik analiz teklifleri için üniversitelerin ilgili birimlerine yönetimimiz tarafından başvurulmuş alınan, ret cevapları blok yöneticilerine iletilmiştir.

Saygılarımızla,

Mavişehir 2. Etap Toplu Yapı Yönetimi