Duyurular

BİNALARIMIZIN İNŞAAT YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU

BİNALARIMIZIN İNŞAAT YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU

BİNALARIMIZIN İNŞAAT YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU

            Ülkemiz'de sık sık vuku bulan depremlerin şiddeti yanında, birçok binanın teknik standartlara ve deprem yönetmeliklerine uygun yapılmadığı gibi, denetimden de yoksun inşaa edildiği şeklindeki tespit ve iddialar doğrultusunda sitemizde meydana gelen tedirginlik gözönüne alınarak, Emlak Konut’un (Emlak Bankası) inşaatlar ile ilgili zamanında yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir.

 

  • Arazimiz 3 m yüksekliğinde stabilize malzeme ile ıslah edilmiş, İ.T.Ü. zemin mekaniği kürsüsü tarafından zemin etütleri yapılarak sağlam zemin kriterleri belirlenmiştir.
  • Buna göre projeler hazırlanarak sağlam zemine oturacak şekilde kazık boyları belirlenmiştir. Zemin yapısına göre bu boylar 25—42 m. arasında olup, her blok altında yaklaşık 600 adet betonarme kazık bulunmaktadır.
  • Çakılan kazıkların yükleme deneyleri yapılmış, taşması öngörülen yükün 3 katı yük verilmiş, imalatı tamamlanan kazıklara integrity testi (kazık betonunda süreklilik deneyleri) yapılarak, olumlu sonuçlar alındıktan sonra radye tipi temel imalatına geçilmiştir.
  • Binalar Dünyadaki yeni inşaat teknoljisi olan "TÜNEL KALIP” sistemine göre yapılmıştır. İç ve dış duvarlar taşıyıcı nitelikte Betonarme perde olarak yapılmış olup, her istikamette deprem dalgası gözönüne alınarak projelendirilmiştir.
  • Bina betonları, özel beton santrallarında, hazır beton olarak çok yüksek  mukavemetli BS 20 betonu olarak üretilmiş ve anında her kat için beton numuneleri alınmıştır. Bu numunelere laboratuvarlarımızda, İnşaat Mühendisleri Odası'nda, Ege UniverSitesi'nde ve Karayolları Laboratuvarında kalite testleri yapılarak projede esas alınan kriterlerle karşılaştırılmış, tümünden olumlu sonuç alınmıştır,
  • Betonarme projeler ve imalatlar, Başmüdürlüğümüz denetiminde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ve Türk Standartları (TS 500) normlarına uygun olarak yapılmıştır.
  • Taşıyıcı niteliği olmayan iç bölme duvarları, gazbeton ve alçıpan gibi hafif malzemlerden yapılmıştır. Taşıyıcı olmayan bu duvarlarda meydana gelen bazı çatlaklar farklı özelliklere sahip malzemelerin davranışından kaynaklanmaktadır.

* T.EMLAK BANKASI AŞ. İzmir Bölge Uygulama Başmüdürlüğü’nün 25.09.1999 tarihli yazısından alınmıştır.