Güvenlik ve Yerleşim Yeri Bildirimi

Özel Güvenlikle İlgili Hususlar
 • Özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde görev yapmaktadır. Görev, yetki ve sorumlulukları bu kanun çerçevesinde düzenlenmiştir.
 • Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.
 • Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.
 • Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
 • Bloklarda taşınmaların çakışmaması için taşınma halinde yönetim ofisinden mutlaka randevu alınmalıdır.
 • Güvenlik personelinden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.
 • Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.
 • Küçük çocukların (can güvenliği açısından tehlike arz ettiği için) kazan dairelerine ,ortak alan su depolarına girmemeleri ve çatılara çıkmamaları konusunda ebeveynleri tarafından uyarılmalıdırlar.
Yerleşim Yeri Bildirimleri İkametgahlar
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir.
 • Sitede oturan tüm sakinlerimizin adres beyanında bulunmaları zorunludur.
 • Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 250 YTL para cezası ile cezalandırılır.
 • Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bu kanuna göre yapılacak konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesinin bir suretini site yönetimine ibraz etmek gerekmektedir.