Personel ve Hizmet Bilgisi

Ön Büro Personeli
Tahakkuk İşlemleri ve Yönetim Kurulu Sekreteri
 • Site sakinlerinin yazılı, sözlü, internet ( email ) veya telefonla yaptıkları talep ve şikâyetleri görev ve sorumlulukları dâhilinde cevaplandırmak, ilgili birimlere iletmek ve iletilen bilgileri takip ederek geri dönüşümü sağlamak;
 • Kat maliklerinin tahakkuklarını yaparak (aidat, su, doğalgaz vb.), cari hesaplarını takip etmek çıkabilecek sorunlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek;
 • Su endekslerinin okunmasını sağlamak ve sisteme girişlerini kontrol etmek,
 • İcraya verilen ya da verilecek olan kişilerin bilgilerini hazırlamak, Hukuk Danışmanı ile koordineli olarak yürütmek ve Hukuk Danışmanlığından alınan tahsilatları sisteme işlemek;
 • Hukuk danışmanlığı yazışmalarını yapmak ve takip etmek;
 • Bankalar aracılığıyla ödenmiş olan tahakkukları ( aidat, su, doğalgaz, demirbaş vb.) hane carilerine işlemek;
 • Kat sakinlerinin sorduğu bakiye hesap bilgilerini yanıtlamak;
 • Site web sayfasının güncelliğini sağlamak ve içeriğini kontrol etmek;
 • Site web sayfası online işlemler entegrasyonunu yapıp ilgili sayfaları güncel tutarak kat sakinlerinin şifre ve paroları işlerini takip etmek;
 • Dönemsel Faaliyet raporlarının hazırlığını yapmak;
 • Yönetim Kurulunun alacak olduğu ve aldığı kararları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak;
 • Yönetim Kurulunun randevu, toplantı ve organizasyonlarını takip edip düzenlemek;
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
Muhasebe
Muhasebe Personeli Görev Tanımı
 • Finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumlu olmak,
 • Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yönetim bilgisi dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak,
 • Tüm muhasebe kayıtlarının tutulmasını, işlemesini, aylık ve yıllık beyannamelerinin, ortaya çıkacak olan vergilerin süresi içinde ödenmesini sağlamak,
 • Aylık SSK. Bildirgelerini ilgili kurumlara vermek ve tahakkuk eden sigorta bedellerini ilgili kurumlara ödemek,
 • Personelin avans ödemeleri ve maaş ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Tüm ödemeleri düzenli olarak takip etmek ve bunları ödemek,
 • Tahsilatlar ve ödemeler dengesini kontrol etmek,
 • Aylık, yıllık hesap durumlarını kontrol ederek, gidişat hakkında ilgili yöneticilere gerekli bilgileri vermek ve onları bu sonuçlar doğrultusunda yönlendirmek,
 • Firmaların tüm cari hesaplarını takip etmek,
 • Tüm nakit ve gider çıkışlarını takip etmek ve uygulamalarını yapmak,
 • Gelen faturaları organize edip yetkilisine bildirip ve takibini yapmak,
 • Ödeme planını organize etmek.
 • Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak.
Bahçe - Peyzaj
Danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Peyzaj Sorumlusu Görev Tanımı
 • Peyzaj alanlarındaki çimleri sulamak, biçmek, gübrelemek
 • Yabani otları temizlemek
 • Peyzaj bitkileri ve çiçeklerin mevsimine uygun dikimi ve budamasını yapmak
 • Sulama sisteminin faal halde bulunmasını sağlamak, fıskiye ayarlarını yapmak, oluşan arızaları teknik servise bildirmek
 • Ortak alan çevre temizliğini yapmak
 • Tüm peyzaj bitkilerinin periyodik bakımını yapmak
 • Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak
Güvenlik
Güvenlik Personeli Görev Tanımı
 • Mavişehir 2.Etap Toplu Yapı sitesi Özel Güvenlik sertifikalı personelden oluşan güvenlik ekibi ile 24 saat boyunca korunuyor.
 • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yönetmeliği’nce sitemiz bünyesinde oluşturulan “Kimlikli Güvenlik Ekibimiz”, üç vardiya halinde, Vardiya Amiri gözetiminde görev yapmaktadır.
 • Mavişehir 2.Etap Toplu Yapı Sitemizde, yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek,
 • Site girişlerimiz 2 ana kapıdan sağlanmakta olup, bahçe çit kapılarından da giriş çıkış yapılabilmektedir.
 • Çipler, sitemizde ikamet etmekte olan ev sahibi ve kiracılara verilmektedir.
 • Çip temin etmek için gerekli bilgileri Site Yönetimi’nden alabilirsiniz.
 • o Sitemizin açık otoparklarında, site giriş ve çıkışlarında, çocuk oyun parkları ve ortak alanlarda olmak üzere toplam 42 kamera mevcut olup, kamera görüntüleri kayıt altında tutulmaktadır.
 • Tüm kamera görüntüleri merkezi bir sistemden günün 24 saati aktif şekilde takip edilip kontrol edilmektedir.
 • Site otopark girişlerinde HGS sistemi uygulanmakta olup, HGS’siz araçlar bu noktalardan giriş çıkış yapamamaktadır. HGS’ si olmayan kat maliklerimiz site yönetiminden HGS’ yi temin edebilmektedir.
Teknik Personel

 • ÇEVRE AYDINLATMA PANO, TRAFO, ARMATÜRLER

  Çevre aydınlatma armatürlerinin çalışır halde tutulması, Çevre aydınlatma pano ve devre sistemlerinin kontrolü işler halde olmalarının sağlanması, Havuz led ve elektrik motorlarının çalışır halde tutulması, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • ÇEVRE SULAMA KUYU POMPA MOTOR VE ELEKTRİK PANOLARI

  Çevre sulama ve elektrik panolarının kontrol edilmesi bakım onarımının yapılması, Çevre sulama hidroforlarının çalışır halde tutulması, Çevre sulama otomasyon sistemlerinin selonoid vana ve fıskiyelerin kontrol edilmesi bakımının yapılası, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • SİTE ORTAK ALAN KAMERALARI VE YEREL AĞ BAĞLANTI SİSTEMİ

  Araç giriş – çıkış bariyer ve kontrol sistemlerinin çalışır halde tutulması, Ağ ve bağlantı sorunlarının giderilmesi, Site ortak alan kameralarının çalışır halde tutulması, Kamera kayıt ünitesi (NAS ÜNİTESİ) cihazının kayıt yapıp yapmadığının kontrol edilmesi ve çalışır durumda olmasının sağlanması, Güvenlik kulübelerindeki mevcut teçhizat ve cihazların ( Bilgisayar, Rfıd okuyucu, Vb.) çalışır durumda olmasının sağlanması, Asansör alarmlarının kontrol edilmesi varsa arızalarının giderilmesi, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • YAYA ÇİT KAPILARI MEKANİK VE ELEKTRONİK AKSAMI

  Çit kapılarındaki hidrolik sisteminin ( kapı çek sistemi) kontrol edilmesi çalışır durumda tutulması, Kapı manyetik kilitlerinin kontrol edilmesi çalışır durumda tutulması, Kapı çit okuyucularının kontrol edilmesi çalışır durumda tutulması, Okuyucu hafızalarının güncel tutulması (yeni anahtarların zamanında tanımlamalarının yapılması), Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • PARATONERLER VE UÇAK İKAZLARI

  Paratonerlerin kontrolünü yapmak, Paratoner klemenslerinin kontrolünü yapmak ve varsa arızalarını gidermek, Uçak ikaz lambalarının kontrollerini sağlamak varsa arızalarını gidermek ve çalışır durumda tutmak, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • ALT YAPI VE KANALİZASYON

  Yağmur suyu ve pis su giderlerinin kontrol edilmesi ve tıkalı giderlerin açılması kontrollerinin sağlanması, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • TADİLATLAR

  Dairelerde yapılan tadilatların kontrolleri sağlanarak imarı, statik, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik projelerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve tadilat formlarının işlenmesi, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • DIŞARIDAN GELEN ( TAŞERON ) FİRMALARIN TAKİBİ

  Taşeron firmalarının kontrollerinin sağlanması, Site ortak alanlarına ve sistemlerine zarar verilmesini önlemek, Yapılan işlerin uygunluğunun kontrollerinin sağlanması, Yapılan işlerin ve kontrol sonucu ortaya çıkan sonuçların raporlanması.

 • KAZAN DAİRELERİ

  Su deposunun dolumunun ( su depo dolum sisteminin blok görevlisince kontrol edilip edilmediğinin), kontrol edilmesi.

 • JENERATÖRLER

  Su, yağ, yakıt seviyelerinin kontrolü ( Haftada bir kez Çarşamba günleri blok görevlisince su, yağ, yakıt seviyelerinin kontrol edilip edilmediğinin ve jeneratörün test amaçlı çalıştırma işleminin yapılmasının takibi forma yazılıp yazılmadığının, sorun olup olmadığının kontrolü), Yıllık bakımlarının yapılıp yapılmadığının kontrolü ( Yılda bir kez yağ değişiminin filtrelerinin değişimi ekipmanların kontrolü vb. işlemlerin blok yönetimince yapılıp yapılmadığının takibinin yapılması).