Tadilat Yapacaklar için Bilgiler

Konutlarında tadilat yaptıracak olan kat malikleri, BY ve TYYK'ye yazılı olarak başvurarak bu konuda izin ve Belediyeden gerekli olabilecek proje onayını almak zorundadırlar. Ancak, statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen küçük onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasar tazminatı, buna sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır. 

Yapılacak tamirat ve tadilatların azami süresini Blok Yöneticisi vereceği izinde belirler. Tadilatı yapanlar bu sürelere uymak zorundadırlar. Ayrıca Pazar ve Bayram günleri tadilat, tamirat ve bakım yapılamaz. Diğer günlerde yapılacak tadilatlar ise sadece 10:00-17:00 saatleri arasında yapılır. BKMK, blok yapıda kat sakinlerince yapılacak tadilat ve onarımların yılın belirli bir döneminde yapılmasına ilişkin karar alabilir. BKMK'de karar alınması halinde 15 Haziran - 15 Eylül tarihleri dıında hiçbir şekilde büyük bakım, onarım ve tadilat yaptırılamaz.

Yapılacak tadilatlarda asansör kullanacaklar, blok hesabına asansör yıpranma ve enerji kullanım bedelini yatırmak zorundadır. Tadilat işleri, bu bedel yatırıldıktan sonra başlar. Bu bedel, tadilat yapılacak dairenin en fazla aidatı kadar olup, BTK tarafından belirlenir. Belirlenen miktar, blok hesabına yatırılmadan ve dekontu BY'ye verilmeden tadilat işlerine başlanamaz.

Kat malikleri yapılacak tadilatlarla ilgili yukarıdaki tüm kararlara uymak zorundadırlar.