Yeni Taşınanlar İçin Bilgiler

Sitemizde taşınma işlemlerinizi Blok Yöneticinize ve Site Yönetimine 1 hafta önceden bilgi vermeniz gerekmektedir.

Bloktan ayrılan veya bloğa yeni taşınanlar, taşınma işlemine başlamadan evvel önce BY'ye haber vermek zorundadır. Taşınma; saat 09:00 - 18:00 saatleri içinde yapılır. Taşınmada asansör kullanacaklar blok hesabına asansör yıpranma ve enerji bedeli yaptırmak zorundadır. Taşınma işlemi, bu bedel yatırıldıktan sonra yapılır. Bu bedel taşınacak dairein en fazla aidatı kadar olup BTK tarafıdan belirlenir, belirnen miktar blok hesabına yatırılmadan ve dekontu BY' ye verilmeden taşıma gerçekleştirilemez. BY, bu dekontu daha sonra Toplu Yapı Muhasebesine iletmekle yükümlüdür. Ayrıca, BTK taşınmalar sırasında meydana gelebilecek hasarın tahsilini kolaylaştırmak için taşınan sakinden iade edilmek üzere bedel talep edebilir.